Fundacja organizowała i wspierała projekty artystyczne grupy Fabryka Destrukcja. Wszystkie działania odbywały się bez finansowo (wolontariacko) lub finansowane były przez samych uczestników projektów (pasjonacko).

1. Realizacja projektu "Rzucana akcja charytatywna", Warszawa, 01.2015

2. Produkcja filmu Pawła Głogowskiego "Rzucana akcja charytatywna", Warszawa, 01.2015

3. Cykliczne Improwizacje Wolne, Warszawa, 01.2015