Fundacja organizowała i wspierała projekty artystyczne grupy Fabryka Destrukcja. Wszystkie działania odbywały się bez finansowo (wolontariacko) lub finansowane były przez samych uczestników projektów (pasjonacko).

1. Realizacja instalacji i improwizacji FD "Wybraniec", Warszawa, 19.01.2014

2. Produkcja filmu Pawła Głogowskiego "Wybraniec", Warszawa, 02.2014

3. Realizacja projektu FD "Dziennik" (tworzenie dziennika i instalacji), Warszawa, 25.01-22.03.2014

4. Realizacja finisażu instalacji oraz produkcja filmu "Dziennik", Warszawa, 5-12.2014

5. Udział FD w festiwalu Creature, instalacja "Windscreen", Kowno, Litwa, 30.05.2014

6. "Burning Place II" akcja Fabryki Destrukcja, Warszawa, 8.06.2014

7. Realizacja projektu "Cleaning Place", Warszawa, lipiec 2014

8. Warsztaty wokalne w Clermont de l'Oise prowadzone przez Piotra Filonowicza, 13-14.09.2014,

9. Realizacja projektu "Watching Art", Warszawa, październik 2014,

10. Produkcja filmu "Cleaning Place" Pawła Głogowskiego, Warszawa, listopad 2014,

11. Realizacja dwóch instalacji i improwizacji FD "Postwatching", Warszawa, listopad 2014

12. Realizacja projektu "Podwórko", Warszawa, od 22.11.2014,