Fundacja organizowała i wspierała projekty artystyczne grupy Fabryka Destrukcja. Wszystkie działania odbywały się bez finansowo (wolontariacko) lub finansowane były przez samych uczestników projektów (pasjonacko).

1. Realizacja instalacji i improwizacji FD "Instalacja II", Warszawa, lipiec 2012

2. Produkcja filmu "Instalacja II" Pawła Głogowskiego, lipiec - sierpień 2012

3. Realizacja instalacji i improwizacji FD "Instalacja III", Warszawa, sierpień 2012

4. Produkcja filmu "Instalacja III" Pawła Głogowskiego, sierpień-wrzesień 2012

5. Zorganizowanie udziału FD w Fringe Festival TRENOff w Bolonii, Włochy - wrzesień 2012

6. Zorganizowanie udziału FD w Dimanche Rouge w Tallinie, Estonia - październik 2012

7. Produkcja projektu "Illustrations", październik - grudzień 2012

8. Realizacja instalacji i improwizacji FD "Bałka Opałka dwa kije", FPSW, Warszawa, grudzień 2012